Састанак у Министарству просвете у вези са побољшањем материјалног положаја запослених у образовање

Предлог Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у основним и средњим школама

Predsedniku sindikalne organizacije 1

Za predsednika sin org 3

Predlog Uredbe o koeficijentima 1

Predlog Uredbe o koeficijentima 2

Leave a comment

Your email address will not be published.

*