Продужење важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика-дописи четири репрезентативна синдиката просвете

Dopis MPNTR 07. 02. 2018. godine Dopis MPNTR 07. 02. 2018. godine. 2

Dopis Vladi RS 1 Dopis Vladi RS 2

Leave a comment

Your email address will not be published.

*