Поводом писања против СРПС-а од стране неовлашћених лица

Сва писања од стране неовлашћених лица, сматраћемо злонамерним, и указујемо да подлежу кривичној одговорности и кривичним поступцима, које смо покренули пред надлежним правосудним органима. Синдикат радника у просвети Србије ће и даље наставити са радом поштујући у свему одлуке органа Синдиката радника у просвети Србије.

Saopstenje predsedniku sin organiazcije

Leave a comment

Your email address will not be published.

*