Обавештење председнику синдикалне организације

Заједнички предлог ПКУ репрезентативних синдиката који је у интересу запослених у просвети, уколико га ресорна министарства не прихвате оставља нам две могућности, прву да не потпишемо продужење важења ПКУ и на тај начин да будемо ускраћени за сва права која нам даје ПКУ или да потпишемо продужење важења ПКУ до израде новог ПКУ. Наша одлука о томе ће бити донета после изјашњавања председника синдиаклних организација о органа синдиката.

Za sajt 29.01.2018. godine

Leave a comment

Your email address will not be published.

*