Немојте нам закидати на годишњем одмору!

Допис СРПС, СОС и "Независности" министру

Три синдиката просвете послали су допис министру просвете у коме траже да се плата за годишњи одмор исплати на основу Закона о раду  (Чл. 114 Став 1) и Конвенције Међународне организације рада (Члан 7).

На основу наведених прописа гарантована плата се обрачунава тако што се укупна плата коју је запослени примио у последњих 12 месеци, заједно са додацима (разредно старешинство, прековремени рад, преконормни рад, рад ноћу и сл.) подели са бројем радних дана у току 12 месеци и затим помножи са бројем радних дана у току годишњег одмора.

У складу са наведеним, синдикати траже да се запосленима изврши доплата због погрешног обрачуна годишњих одмора у 2015. години.

Захтев су поднели Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат образовања Србије и ГСПРС „Независност“, док Унија синдиката просветних радника Србије није хтела да се придружи овом захтеву.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*