Захтев за укључивање представника синдиката у израду Закона о основама система образовања и васпитања

Сматрамо да би као представници просветних радника, од којих се очекује да буду реализатори и носиоци реформи у образовању могли да допринесемо квалитетнијим реформама образовања у Србији

Dopis  za ukljucivanje sindikata u izradu ZOSOVa

Leave a comment

Your email address will not be published.

*