Заказан састанак у вези са неправилно обрачунатим накнадама за коришћење годишњег одмора 2014. године

На основу предуде Основног суда у Зрењанину број 19 П 1. 587/16 од 11. 05. 2017. године утврђено је да је умањење накнаде зараде за коришћење годишњег одмора 2739,19 динара у нето износу и да се тужена основна школа“ Серво Михаљ“ обавезује да исплати тужиљи наведени износ.

Dopis SRPS a25. 05. 2017. godine

Dopis NSPRV a 19. 05.2017.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*